วิดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียน

เพลงต้นกล้าแห่งความสุข (Ministry of Happiness)

นักเรียนระดับประถมศึกษากล่าวต้อนรับฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย คุณซูซันนา เอลต์วิค ที่ปรึกษาด้านการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ และคุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์และที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า ในงาน “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่”

การเรียนรู้แบบ Open Approach

การเรียนรู้แบบ Project Approachh

Tonkla School

โรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่

 

Happy Imagineers

 

ระดับประถมศึกษา

 

ระดับอนุบาล

 

 

 

 

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

Be a buddy not a bully ผลงานนักเรียนชั้น P4

Eco bricks ผลงานนักเรียนชั้น P6

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน Love to Read 

กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ 

วันแห่งการเล่น (Play day)

The S.E.A.L ภารกิจพิชิตเด็กติดถ้ำ

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาพาพา ฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ เดินชมบรรยากาศการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน

 

การเล่านิทานโดยนักเรียนชั้นประถม

Tonkla Family's Day 2018

 

วิชาภาษาอังกฤษ (Writing) 

 

English Camp : Sweet in Wonderland at Praew Factory

 

Tonkla Scout Camp

 

PLAY DAY - วันหนึ่ง K3 เดินเข้าป่า

 

PK เรียนรู้เครื่องหมายจราจร

 

K3 Field Trip at Tesco Lotus

 

การทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรในงาน Bangkok Design Week 2019