วิดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียน

ห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบ (Safety Zone) โรงเรียนต้นกล้า เชียงใหม่

งานเปิดอาคารเรียน A โรงเรียนต้นกล้า โดย ฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์

นักเรียนระดับประถมศึกษากล่าวต้อนรับฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย คุณซูซันนา เอลต์วิค ที่ปรึกษาด้านการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ และคุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์และที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า ในงาน “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่”

การเรียนรู้แบบ Open Approach

การเรียนรู้แบบ Project Approachh

Tonkla School

โรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่

 

ระดับประถมศึกษา

 

ระดับอนุบาล

 

 

 

 

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ (Writing) 

 

Happy kids learn best : Tonkla Sports Day 2019

 

Tonkla Scout Camp

 

My Big Classroom - Pre Kindergarten

 

Learning Kindness with Finland Teacher 

 

K3 Field Trip - My Big Classroom

Tonkla Family's Day 2018

 

Be a buddy not a bully ผลงานนักเรียนชั้น P4

Eco bricks ผลงานนักเรียนชั้น P6

การเล่านิทานโดยนักเรียนชั้นประถม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน Love to Read 

กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ 

วันแห่งการเล่น (Play day)

The S.E.A.L ภารกิจพิชิตเด็กติดถ้ำ

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาพาพา ฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ เดินชมบรรยากาศการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน

 

การทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรในงาน Bangkok Design Week 2019