กิจกรรมผลิใบ

การนำเสนอผลงานของเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลในกิจกรรมผลิใบที่ผ่านมานี้ ผู้ปกครองต่างก็ได้เห็นว่าเด็กๆ มีความตั้งใจเต็มร้อยทั้งการแสดงอันแสนน่ารัก ที่เด็กๆ ได้โชว์ฝีมือการร้อง เต้น และการสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาด้วยความสนุกสนาน รวมทั้งการเรียนรู้แบบ Project Approch ที่เด็กๆ ได้เรียนมาตลอดทั้งภาคเรียนนี้ ผลงานของเด็กแต่ละคนต่างน่าสนใจไม่แพ้กัน ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าหัวข้อที่น่าสนใจนั้นก็คือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการทำงานของเด็กๆ นับเป็นย่างก้าวเล็กๆ แต่มั่นคงของหนูน้อยต้นกล้าที่เริ่มเติบโตผลิใบให้พวกเราได้ชื่นใจกันแล้ว

1/5