การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนต้นกล้า ครั้งที่ 1

สำหรับการเลือกตั้งสภานักเรียนครั้งแรกของโรงเรียนต้นกล้าก็ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้ เด็กนักเรียนชั้นประถมต่างได้เรียนรู้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามหน้าที่ของตนเองในเวทีประชาธิปไตยครั้งนี้ ส่วนผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้ ทีมที่ 1 Tonkla Spirit ได้ 49 คะแนน ทีมที่ 2 Legendary ได้ 123 คะแนน No vote 8 คะแนน บัตรเสีย 6 คะแนน จากผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด 186 คน ทำให้ทีมที่ได้ตำแหน่งสภานักเรียนโรงเรียนต้นกล้า ได้แก่ทีม Legendary โดยมีประธานคือ ด.ญ. จิรัฐิกาล ทะสี หรือพี่ปีโป้ ชั้น P6 ของเรานั่นเอง ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนคนแรกของโรงเรียนต้นกล้าด้วยค่ะ