กิจกรรมผลิบาน

"ผลิบาน" กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ปกครองมานำเสนอผลงานร่วมกับเด็กๆ ด้วย ซึ่งก็เป็นกำลังใจสำคัญในการก้าวเดินต่อไปของหนูน้อยต้นกล้า แต่ละโปรเจคที่เด็กๆ ได้ศึกษาและถูกหยิบยกมานำเสนอนั้นล้วนมีความน่าสนใจแตกต่างกันและที่สำคัญคือได้สร้างกระบวนการคิดและการทำงานให้กับเด็กๆ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความกล้าแสดงออกอีกด้วย