กิจกรรมผลิใบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมผลิใบของน้องๆ อนุบาลประจำภาคเรียนนี้ก็ได้สร้างความชื่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นพัฒนาการของลูกน้อย และเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆ ที่ได้แสดงให้ผู้ปกครองเห็นศักยภาพภายในของตนเองที่ได้รับการบ่มเพาะ พัฒนา มาตลอดภาคเรียน เป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆ ที่มั่นคงของเหล่าต้นกล้าน้อยที่ผลิใบจากการให้ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดินร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงและสวยงาม

และปีนี้นอกจากจะมีผู้ปกครองมาร่วมให้กำลังใจและชื่นชมผลงานของเด็กๆ แล้วยังมีความพิเศษคือพี่ๆ ประถมที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆ ในฐานรายวิชาต่างๆ งานนี้นอกจากเราจะได้เห็นพัฒนาการของน้องอนุบาลแล้วเรายังได้เห็นศักยภาพในการทำงานของพี่ประถมอีกด้วยค่ะ