กิจกรรมภาคสนาม P5 ณ วัดศรีสุพรรณ

การไปภาคสนามของนักเรียน P5 ที่วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ครั้งนี้ คงไม่ใช่เพียงการไปเรียนรู้การทำแผ่นโลหะเงินตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น หากแต่เป็นการเรียนวิชาสังคม วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา และศิลปะ ผ่านประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรู้จากชุมชน ครูผู้สอนคือบุคคลที่มีภูมิปัญญา และหลังจากนั้นเด็กๆ ก็ได้ช่วยกันกวาดลานวัดเพื่อตอบแทนชุมชนที่ให้ความรู้แก่พวกเขาด้วยการทำสิ่งดีๆ เท่าที่พวกเขาจะทำได้ ...บ่อยครั้งที่เราได้เห็นการศึกษาที่ทำให้คนมีความรู้แต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ความรู้เกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมแต่กลับเป็นความรู้ที่ห่างไกลออกไปจากชุมชนหรือท้องถิ่นที่อาศัย แต่การเรียนในแนวทางของโรงเรียนทางเลือกมีความแตกต่าง เพราะเราเชื่อว่าสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว เราไม่สามารถแยกห้องเรียนออกจากชีวิตจริงหรือโลกภายนอกได้ ทุกที่ ทุกเวลา คือการเรียนรู้ ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นครู การเรียนรู้จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากครูที่ยืนอยู่หน้าชั้นเรียนและไม่ใช่เพียงเพื่อให้สอบผ่านเท่านั้น ...แน่นอนว่าเด็กๆ จะต้องนำความรู้ที่ได้รับจากการออกภาคสนามไปสอบ แต่ความสุขและความสมดุลย์ในชีวิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนในครั้งนี้มีคุณค่าจนไม่สามารถประเมิณผลเป็นคะแนนได้