จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้าถึงผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนต้นกล้าที่รักทุกคน

      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดภาคเรียน Jump Start Course ได้ตามปกติ โรงเรียนเห็นว่าจากวิกฤตดังกล่าวเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ดังนั้นโรงเรียนจึงจะเปิดการเรียน Jump Start Course ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนตันกล้าดังที่ผู้ปกครองทุกท่านทราบและเข้าใจดี

 

สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning) ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนด้วยระบบออนไลน์

1. กำหนดการจำหน่าย >> วันที่ 7-17 เมษายน 2563

2. คู่มือการสั่งซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนด้วยระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

3 บทบาทผู้ปกครองในการช่วยลูกเรียนออนไลน์กับครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ