กาลครั้งหนึ่ง ณ ท้องนา

กาลครั้งหนึ่ง ณ ท้องนา ... เป็นประสบการณ์ที่เด็กๆ มีโอกาสทำในสิ่งที่หาไม่ได้ในชีวิตประจำวัน แต่ทว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน ภาคสนามของ ป.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ฯ เด็กๆ ได้ปลูกข้าว ทำนา และเรียนรู้เรื่องข้าว ลงมือคัดเลือกพันธุ์ข้าว ได้รู้จักต้นกล้า ซึ่งเป็นพืชอาหารของคนไทย ทั้งหมดเป็นความรู้ที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่วิชาการเรื่องพืช ฯลฯ ที่เด็กๆ จะได้เรียนในชั้นเรียนต่อไปในภาคการศึกษานี้