ต้อนรับคณะดูงานจาก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนต้นกล้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โดยได้ร่วมสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดด้านการจัดการศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนต้นกล้าและแนวทางการจัดการศึกษาแบบทางเลือก ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแบ่งปันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาไทยต่อไปไม่มากก็น้อย

12366442_1289304681094973_7978177509122475863_n.jpg