Lanna Expo 2018 : Finland Education by Tonkla School

ตามที่โรงเรียนต้นกล้าได้มีโอกาสต้อนรับท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเห็นว่าโรงเรียนจัดการศึกษาคล้ายคลึงกับประเทศฟินแลนด์ จึงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษาในนามของสาธารณรัฐฟินแลนด์ใน Theme : Finland Education by Tonkla School

เพื่อนำเสนอการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ในรูปแบบของโรงเรียนต้นกล้าในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมพร้อมถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับท่านกุงสุลกิติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้า