โรงเรียนต้นกล้าtonklaschool-7.jpg
โรงเรียนต้นกล้าtonklaschool-9.jpg
IMG_0783.JPG
DSCF0403

 

การทำให้นักเรียนมีลักษณะหรือมีบุคลิกภาพของเด็กที่มีหัวใจเบิกบานสดใสช่างพูดช่างถามหรือรักการเรียนรู้หรือรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนต้องพบอยู่ทุกวันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลให้เด็กรู้สึกอย่างไรโรงเรียนต้นกล้าเชื่อว่า “ความสุข” คือจุดเริ่มต้น

ดังนั้นรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาควรสร้างความเป็นมิตร เป็นกระบวนการที่ก่อเกิดความสุขให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนได้นำเนื้อหาที่จำเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรมาออกแบบเป็นการเล่นหรือเรียกว่า “เรียนรู้ผ่านการเล่น” เพื่อสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กเพราะจะสังเกตเห็นว่าวันหนึ่งๆเด็กเอาแต่เล่นไม่รู้จักเบื่อเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเล่นทั้งในบ้านและโรงเรียนดังที่คุณลาวคำหอมกล่าวไว้ว่า “ที่เห็นว่าเด็กเล่น แท้จริงแล้วเขากำลังเรียนรู้”

 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายเช่นการมองดูการแกว่งไกวของของเล่นฝึกกล้ามเนื้อตาการขยับนิ้วจับสิ่งของต่างๆเรียนรู้ที่จะบังคับกล้ามเนื้อนิ้วและมือซึ่งจะสัมพันธ์กับการพัฒนาทางสมองเด็กจะพัฒนาการเล่นในรูปแบบต่างๆซึ่งไม่เพียงจะเสริมสร้างการพัฒนาทางร่างกายเท่านั้นยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาและจิตใจอีกด้วยนักจิตวิทยารูดอล์ฟ (Rudolf)กล่าวว่าการเล่นเป็นกระบวนการพัฒนาทั้ง 4 ด้านของเด็กคือร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาการเล่นนำไปสู่การค้นพบเหตุผลความคิดและจินตนาการเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับสังคมและนำไปสู่ความสมดุลในตัวตน