จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้าถึงผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนต้นกล้าที่รักทุกคน

      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดภาคเรียน Jump Start Course ได้ตามปกติ โรงเรียนเห็นว่าจากวิกฤตดังกล่าวเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ดังนั้นโรงเรียนจึงจะเปิดการเรียน Jump Start Course ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนตันกล้าดังที่ผู้ปกครองทุกท่านทราบและเข้าใจดี

 

สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการเรียนแบบ Home-Based Learning ดังต่อไปนี้

3 ข้อปฏิบัติ เตรียมความพร้อมก่อนพาลูกเริ่มใช้จอ โดยครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 

3 บทบาทผู้ปกครองในการช่วยลูกเรียนออนไลน์ โดยครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 

TK STORY BOX