มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในโรงเรียนต้นกล้า

โรงเรียนต้นกล้ามีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งได้รับคำแนะนำจากสาธารณสุขอำเภอสันทราย และนายแพทย์ ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า โดยโรงเรียนมีนโยบายดำเนินการอย่างเข้มงวด 3 มาตรการ ดังนี้ค่ะ

1. ด้านครูประจำชั้น ได้แก่ ตรวจสุขภาพทุกเช้า แยกของใช้ส่วนตัวของเด็กทุกคน ทำความสะอาดห้องเรียน ของใช้ และของเล่นทุกชิ้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งและทันทีเมื่อพบว่าเด็กป่วย และบ่มเพาะเด็กล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์
***กรณีที่พบเด็กที่คาดว่าจะติดเชื้อ จะทำการแยกเด็กออกจากเพื่อนในห้องและประสานงานกับฝ่ายอำนวยการทันที

2. ด้านฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ เมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยงจะแจ้งผู้ปกครองพากลับเพื่อพบแพทย์ทันที ทำความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และของเล่นต่าง ๆ ที่เป็นส่วนกลาง หากมีเด็กป่วยเป็นโรค ภายในห้องเดียวกัน 3 รายใน 1 สัปดาห์ จะทำการปิดห้องเรียนนั้น ๆ เพื่อทำความสะอาด และติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

 

3. ด้านผู้ปกครอง ได้แก่ ไม่พาเด็กไปในที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น สนามเด็กเล่น บ้านบอล ห้างสรรพสินค้า ตลาด หรือสระว่ายน้ำ เป็นต้น หากพบว่าบุตรหลานมีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส มีตุ่มพุพองขนาดเล็กขึ้นในปาก ฝ่ามือ นิ้วมือ หรือฝ่าเท้า ขอให้รีบพาบุตรหลานไปพบแพทย์ทันที และแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที เพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที และหากบุตรหลานของท่านป่วย (ทุกโรค) ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ