พิธีจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 3)

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน จะอยู่ที่ใดก็ตาม "เราคือครอบครัวเดียวกัน" 

บรรยากาศในงานปัจฉิมนิเทศของพี่ P6 รุ่นที่ 3 เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและความอบอุ่นของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คุณครู และบุคลากร ต้นกล้าแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราเหล่าชาวสวน ทั้ง 17 ต้น บัดนี้พร้อมแล้วที่จะเติบใหญ่ในสังคมต่อไป

ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเป็น "HAPPY IMAGINEERS" ในทุก ๆ ย่างก้าวของชีวิต

เติบโตแบบ "TONKLA" ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

-Teacher Kate