กิจกรรมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้กับ Positive ฟินแลนด์ 

     หลังจากที่โรงเรียนต้นกล้าได้ทำสัญญากับ Positive, Finland เพื่อใช้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) และร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (Pedagogy) ไปแล้วนั้น เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับทีม Positive จาก Finland อีกครั้ง ในการร่วมสังเกตชั้นเรียน แลกเปลี่ยนสะท้อนผล และทำกิจกรรม Workshop ร่วมกับคุณครูของเราตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเป้าหมายสำคัญที่สุดของกิจกรรมนี้ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้กับเด็ก ๆ ต้นกล้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่า เด็กที่มีความสุขเป็นพื้นฐาน สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด

Happy Kids Learn Best.