กิจกรรมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้กับ Positive ฟินแลนด์ 

        หลังจากที่โรงเรียนต้นกล้าได้ทำสัญญากับ Positive, Finland เพื่อใช้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) และร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (Pedagogy) ไปแล้วนั้น วันนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับ Ms. Elina Paatsila จาก Positive, Finland อีกครั้ง Ms. Elina ได้สาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมสังเกตบรรยากาศในชั้นเรียน และ Training คุณครูโรงเรียนต้นกล้าโดยเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้กับเด็ก ๆ ต้นกล้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่า เด็กที่มีความสุขเป็นพื้นฐาน สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

Happy Kids Learn Best.