PLAY DAY - Kindergarten

“ที่เห็นว่าเด็กเล่น แท้จริงคือการเรียนรู้”
ลาว คำหอม

เพราะการเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัย ช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เด็กได้ดีที่สุด วันนี้โรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนทางเลือก จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดวันแห่งการเล่น (Play day) ขึ้น คุณครูได้ชวนเด็กๆ ออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่สอดแทรกการพัฒนาด้านต่างๆ ลงไปด้วย เด็กๆ ต่างชื่นชอบ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ