เสวนาวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่?”

โรงเรียนต้นกล้า ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย กำหนดจัดโครงการเสวนาวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี เรื่อง “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่” ให้กับบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจต่อระบบการศึกษาฟินแลนด์ และการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของระบบการศึกษาไทย ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ (ตึก O) ชั้น 2 โรงเรียนต้นกล้า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

                   ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ https://goo.gl/wijyhv หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ (รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน)