English Day 2018  Theme : Space

นักวิทยาศาตร์ยืนยันว่าสมองทำงานได้ดีที่สุดตอนที่คนเรามี “ความสุข” และในวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เด็กๆ มีความสุขมากที่สุดอีกหนึ่งวัน กับกิจกรรมการเรียน ร้อง เล่น ที่ได้ถูกสร้างสรรค์ออกแบบให้เด็กๆ ได้โลดแล่นไปในโลกของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เต็มไปด้วยจินตนาการในอวกาศที่กว้างใหญ่ เด็ก ๆ จึงสนุกสนานกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับ English Teacher