Workshop : How to ดูแลลูกแบบพ่อแม่ฟินแลนด์

“A great parents think like a kid but act like a adult.”

พ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่คิดเหมือนเด็ก ๆ แต่แสดงออกแบบผู้ใหญ่

Workshop : How to ดูแลลูกแบบพ่อแม่ฟินแลนด์ โดย คุณจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ และที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า 

    เริ่มต้นคุณจุ๊ยได้ชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ลองเอามือข้างที่ไม่ถนัด เขียนชื่อตัวเอง ซึ่งทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องยากในการเรียนรู้เรื่องใหม่ หรือการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ลูกก็เช่นกันในการให้การศึกษา คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ “พื้นที่กับเวลา” กับลูกด้วย

    จากนั้นคุณจุ๊ยจึงชวนให้คุณพ่อคุณแม่วาดรูปสัตว์ ที่เราคิดว่า เราเป็นพ่อแม่แบบสัตว์ตัวไหน วิธีการนี้จะช่วยสร้าง Family engagement หรือ “การสร้างบทสนทนากับลูก” นั่นเอง จนสิ้นสุดกิจกรรม คุณครูได้นำภาพที่คุณพ่อคุณแม่วาดไปถามเด็ก ๆ ว่าคิดว่าพ่อกับแม่เป็นสัตว์อะไร ซึ่งคำตอบที่ออกมาอาจจะไม่ตรงกับที่พ่อแม่วาด แต่นั่นเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาเมื่อพวกเขาเอาภาพที่คุณครูแจกคืนให้กลับไปถามพ่อกับแม่ที่บ้าน

ความเสมอต้นเสมอปลาย เป็นต้นแบบและผู้สนับสนุนมีเหตุและผลในการอธิบายกับลูกให้เข้าใจ รวมถึงไว้ใจ เคารพกันและกัน (Trust) สร้างพื้นที่ในบ้านให้ปลอดภัยสำหรับลูก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้เลยทันทีค่ะ