ภาพกิจกรรมของโรงเรียนต้นกล้า ปีการศึกษา 2562
Tonkla Safety Zone

เด็ก ๆ ต้นกล้าไม่หยุดอยู่แค่การเข้าใจที่มาของปัญหา และการป้องกันตัวเองเท่านั้น แต่พวกเขายังได้ร่วมกันปรับพื้นที่ห้องสมุดให้กลายเป็นห้องเรียนปลอดฝุ่น (Safety Zone) ...

อ่านต่อ >>

P1072560.jpg
Christmas & Happy New Year 2020

Santa Claus is coming to Tonkla School จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อซานต้าซานตี้คือคุณพ่อและคุณแม่ที่แอบมาเซอร์ไพรส์เด็ก ๆ พร้อมกับของขวัญและการ์ด See the Good  ...

อ่านต่อ >>

Tonkla Scout Camp 2019

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนต้นกล้าปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ...

อ่านต่อ >>

Tonkla Sports Day 2019 :
Happy kids learn best.

นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสมองทำงานได้ดีที่สุดตอนมีความสุข เด็กที่มีความสุขเป็นพื้นฐาน จะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด ที่โรงเรียนต้นกล้า ความสุข คือ จุดเริ่มต้นของความรักในการเรียนรู้...

อ่านต่อ >>

บุคลากรและครูโรงเรียนต้นกล้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) 

การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนต้นกล้า...

อ่านต่อ >>

Happy Imagineers Day 1/2019

จากจินตนาการสู่งานสร้างสรรค์ที่สัมผัสได้ นี่ไงดอกผลของจินตนาการและความสุข (Happy Imagineers)...

อ่านต่อ >>

การพัฒนา EF (Executive Functions) ระดับประถมศึกษา

เพราะ EF คือ การพัฒนาทักษะความคิด ที่จะนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย แต่การจะพาตนเองไปสู่การเป้าหมายได้...

อ่านต่อ >>

งานเปิดอาคารเรียน A และเสวนา “เล่น อ่าน งานบ้าน: EF เพื่อชีวิต”

ทำไมในหลาย ๆ กรณี ผู้สอบได้คะแนนดี ๆ กลับไม่ได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างที่ถูกคาดหวัง ? ...

อ่านต่อ >>

Design Thinking Workshop กับครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

โรงเรียนให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเอื้กต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของเด็ก ๆ ...

อ่านต่อ >>

Coding ระดับประถมศึกษา

Coding ไม่ได้จัดการเรียนรู้เพียงเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ด้วย code เพียงเท่านั้น...

อ่านต่อ >>

Positive CV, Finland

เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต้นกล้าและสถาบันการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับสากล...

อ่านต่อ >>

Love to Read 2019

เด็ก ๆ ต้นกล้าต่างตื่นเต้นและรอคอยกับกิจกรรม "Love to Read 2019" ...

อ่านต่อ >>

67166366_3435999686425451_34148746982892
English Day 2019

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ สนุกสนาน และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันร์...

อ่านต่อ >>

64697724_3334020746623346_52709185944803
Math Day 2019

เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์ PM 2.5 และขยะในทะเลโลก...

อ่านต่อ >>

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนต้นกล้า รุ่นที่ 2

การเลือกตั้งสภานักเรียน รุ่นที่ 2 แผนกประถมศึกษา โรงเรียนต้นกล้า ประจำปี 2562 นี้ ได้แก่ ... The Power of Tonkla เบอร์ 1

 

อ่านต่อ >>

กิจกรรมต้อนรับวันเปิดเรียน (First Day) ภาคเรียนที่ 1/62

First days & Second Day ถือได้ว่าเป็น วันแรกแห่งการเริ่มต้นใหม่ของการเรียนรู้ของนักเรียน...

อ่านต่อ >>

นโยบายด้านการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงเรียนต้นกล้า

นอกจากเด็กๆ จะแต่งตัวตามตัวละครในวรรณคดีได้น่ารักกันแล้ว ยังมีกิจกรรมการละเล่นย้อนยุค และกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ...

อ่านต่อ >>

มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดของโรงเรียนต้นกล้า

ได้รับคำแนะนำจากสาธารณสุขอำเภอสันทราย และนายแพทย์ ปริทรรศ ศิลปกิจ ...

อ่านต่อ >>

Tonkla School: Happy Imagineers

โรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนทางเลือก จังหวัดเชียงใหม่