สัปดาห์รักการอ่าน

กิจกรรมอันแสนอบอุ่นในช่วงเช้าในสัปดาห์รักการอ่าน Love to Read 2017 ที่โรงเรียนต้นกล้า มีการอ่านนิทานโดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาสามาเล่าเรื่องสนุกๆ ให้เด็กๆ ได้รับฟัง ซึ่งแต่ละท่านก็ได้คัดสรรนิทานและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อความสุขของเด็กๆ และก็ได้สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆ ทุกคนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอ่านของเด็กๆ ในครั้งนี้ค่ะ และในสัปดาห์นี้ก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอีกมากมาย เช่น กิจกรรมนิทานใต้ท้องฟ้า ที่คุณครูจะอ่านนิทานให้เด็กๆ ฟังซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบและได้บ่มเพาะจินตนาการให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าน กิจกรรมนิทรรศการหนังสือนานาชาติ การออกบูธหนังสือจากร้านค้าต่างๆ และกิจกรรมกาดนัดหนังสือมือสองโดยผู้ปกครองและนักเรียนต้นกล้า