การออกภาคสนาม P4

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน ยังมีความรู้อีกมากมายที่รอให้เด็กๆ ได้ออกไปค้นหา จากบทเรียนที่คุณครูเป็นผู้แนะแนวทาง ตั้งโจทย์ ให้เด็กๆ หาคำตอบ ไปสู่การลงมือปฏิบัติด้วยประสบการณ์ตรงของเด็กๆ จะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่นำมาต่อยอดเชื่อมโยงกับวิชาการในห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Show More