10 Years Anniversary Tonkla School

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 10 ของ "ต้นกล้า" ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้ สัญลักษญ์เลข 1 และ 0 สื่อถึงเส้นวงปี 10 เส้น ของต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี เนื่องในวันพิเศษของโรงเรียน ตามวัฒนธรรมต่างชาติจะร่วมกันทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน ตลอดทั้งสัปดาห์ 5 วัน (27-31 สิงหาคม) English Teacher จึงชวนเด็ก ๆ ครูไทยและบุคลากรออกมาแสดงสปิริตจากจินตนาการด้วยการทำกิจกรรม "Tonkla Spirit Week" ได้แก่ สวมเสื้อโรงเรียนต้วโปรด, Crazy hair day, Crazy socks day, Pajamas day และการทำบุญตักบาตรและสืบชะตาโรงเรียน