พิธีจบการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 4 (ต้นโกงกาง)

     โรงเรียนต้นกล้าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 4 ต้นโกงกางทั้ง 15 ต้นแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราเหล่าชาวสวน บัดนี้ต้นกล้าโกงกางพร้อมแล้วที่จะเติบใหญ่ในสังคมไทย

"เป็นแนวกั้นดิน เป็นถิ่นสะสม อาหารอุดม สมป่าชายเลน

เมื่อเพื่อนวิตก ช่วยยกประเคน ให้มีกฎเกณฑ์ เหมือนกับโกงกาง" 

 

        "พวกเราเลือกต้นนี้เพราะ เมื่อรากงอกยาวรากจะปักในดินเลน ผลก็เริ่มแก่และเมื่อตกลงสู่พื้นดิน ก็พร้อมที่จะเติบโตแตกขยายเป็นกิ่งยอดเหมือนกับ ป.6 รุ่นพวกเราที่กำลังจะไปศึกษาต่อโรงเรียนใหม่ และพร้อมที่จะเติบโตไปเรื่อยๆ จากต้นกล้าขนาดเล็กๆ กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม พวกเรา ป.6 ก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตหยั่งรากอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไปได้" 

- ป.6 รุ่นที่ 4 ต้นโกงกาง