เสวนาวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่?”

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนต้นกล้ามีความปลาบปลื้มใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ ฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย คุณซูซันนา เอลต์วิค ที่ปรึกษาด้านการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ และคุณณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานเสวนาวิชาการ “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่”

  ในช่วงเช้าตัวแทนนักเรียนระดับประถมต่างรู้สึกตื่นเต้นที่ได้หน้าที่เป็นไกด์พา ฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน คุณซูซันนา เอลต์วิค คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ และคุณณรงค์ คองประเสริฐเดินชมบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรีนต้นกล้า ทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 

บันทึกวีดีโองานเสวนา ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่ ? 

ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่ ?  ตอนที่ 1

ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่ ?  ตอนที่ 2

ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่ ?  ตอนที่ 3

ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่ ?  ตอนที่ 4