กิจกรรม Happy Imagineers Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนต้นกล้าเราได้ประดิษฐ์คำหนึ่ง คือ "Happy Imagineers" เพื่อสื่อนัยยะความหมาย คำว่า "Imagineer" มาจากคำว่า Imagine + Engineer กล่าวคือ เพื่อสื่อสารว่า โรงเรียนจะจัดการศึกษาที่หล่อหลอมความคิด จินตนาการ ศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อม ๆ กับการบ่มเพาะความดี ความงาม เพื่อให้เกิดจริยธรรมของความเป็นเลิศ (Ethics of Excellence)
 

​"Happy Imagineers"
 

จึงมีความหมายว่า.. “นักเรียนโรงเรียนต้นกล้า จะเป็นผู้ที่ใช้จินตนาการเป็นพื้นฐานในการทำงาน สร้างงาน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพราะมีคุณธรรมและจริยธรรมนำทาง

​Happy Imagineers Day คือวันอะไร ? และสำคัญอย่างไร

   ...จากจินตนาการสู่งานสร้างสรรค์ที่สัมผัสได้ นี่ไงดอกผลของจินตนาการและความสุข (Happy Imagineers)
 

    พวกเรารุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายทั้งหลาย ล้วนเคยผ่านวัยเยาว์อันแสนสั้น เพียงเวลาไม่กี่ปีเราเลยวัยเด็ก เช่นที่เด็ก ๆ เขาเป็นเห็นกันอยู่ รุ่นของเราต่างจากเขาตรงที่โอกาส และหรือเวทีแสดงตัวตน เพื่อเรียนรู้จากดีน้อย... สู่ดีมากขึ้น
 

    Happy Imagineers Day คือ เวทีที่ไร้ขอบเขตของจินตนาการ และการแสดงตัวตนออกเป็นผลงาน ไม่สำคัญว่าผลงานนั้นเล็กหรือใหญ่ แต่สำคัญที่จินตนาการอันยิ่งใหญ่ในร่างเล็ก ๆ ของเด็ก ...พลังของการจินตนาการนี้ยิ่งใหญ่เสมอ เพราะสักวัน จินตนาการของเขาจะเป็นจริง เป็นผลผลิตจับต้องได้ และเป็นประโยชน์ยิ่งกับสังคมโลก
 

    เด็กนักเรียนต้นกล้าของเรา จะเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับจินตนาการใหม่ ๆ ไปแก้ปัญหาที่คนรุ่นปัจจุบันละเลย มองข้าม หรือทิ้งใว้ให้เราแก้ไข เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับอนุบาล

กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับประถมศึกษา