งานเสวนาเรื่อง “เล่น อ่าน งานบ้าน: EF เพื่อชีวิต”

     โรงเรียนต้นกล้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับ ฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย  คุณคำสิงห์ ศรีนอก  ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนนามปากกา "ลาว คำหอม" เจ้าของประโยค "ที่เห็นว่าเด็กเล่น แท้จริงคือการเรียนรู้" คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหารสถาบันรักลูกกรุ๊ปและประธานกรรมการโรงเรียนเพลินพัฒนา คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ คุณไคซ่า โวริเนน CEO ผู้ก่อตั้ง Positive CV และทีม จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัย Helsinki ประเทศฟินแลนด์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานเปิดอาคารเรียน A และงานเสวนาวิชาการ "เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิต"

      งานเสวนาเรื่อง เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิตผ่านไปได้ดีเกินความคาดหวังและได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังเสวนาครั้งนี้ ในงานเสวนาครั้งนี้มีคำตอบว่า “ทำไม ผู้ที่ได้คะแนนดี ๆ มีผลการเรียนดี ๆ อาจไม่ใช่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงานมากไปกว่าคนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า และยังมีข้อสังเกตว่า ผู้ที่ประสบ ความสำเร็จในอาชีพ ก็อาจจะไม่ได้มีความสุขมากไปกว่าคนอื่น ๆ เสมอไป เรื่องของคะแนน การทำงาน และความสุข … บ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องเดียวกัน เราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมเสวนาครั้งนี้ด้วยกัน

เสวนาวิชาการ "เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิต" ตอนที่ 1

เสวนาวิชาการ "เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิต" ตอนที่ 2

เสวนาวิชาการ "เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิต" ตอนที่ 3

เสวนาวิชาการ "เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิต" ตอนที่ 4