การพัฒนา EF (Executive Functions) ระดับประถมศึกษา

ในระดับประถมศึกษาโรงเรียนต้นกล้า เราให้ความสำคัญกับการพัฒนา EF (Executive Functions)

 

   เพราะ EF คือ การพัฒนาทักษะความคิด ที่จะนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย แต่การจะพาตนเองไปสู่การเป้าหมายได้นั้น เด็กจะต้องได้รับ “โอกาส” ทุกคาบเรียนวิชา Scout เด็ก ๆ ประถมได้ร่วมกันพัฒนา EF ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น ร้อยด้ายเข้ารูเข็ม เย็บกระดุม เช็ดโต๊ะ ซักผ้า พับกล่องนม เป็นต้น โดยเราตั้งใจที่จะให้เด็ก ๆ

... มีโอกาสที่จะได้ คิด ริเริ่ม ...

... มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ..

... มีโอกาสที่จะได้ทดลองทำ ลงมือทำ ..

... มีโอกาสที่จะได้วางแผนการทำงานด้วยตนเอง ..

...โดยความสำเร็จ ไม่ใช่การทำให้ “เสร็จ” ..

... แต่ความสำเร็จ คือการได้ “ลงมือทำ” ..

... และทำสิ่งนั้นด้วยตนเอง .. แม้จะไม่ได้สวยงามตามที่คาดหวัง

... แต่ช่วงเวลาที่ได้ลงมือทำ ก็คือความสวยงามของชีวิตที่ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง

"การตัดกล่องนม ช่วยพัฒนา EF"

 

    เมื่อขยะที่พบทุกวันคือ "กล่องนม" พี่ ๆ ประถมและคุณครูจึงช่วยกันนำมาแยก ตัด ล้าง ตาก และพับเก็บอย่างดี โดยเด็ก ๆ ตั้งใจที่จะส่งมอบให้กับโครงการหลังคาเขียว หรือ Greenroof เพื่อรีไซเคิลกล่อง UHT ให้กลายเป็นหลังคาให้กับผู้ที่ขาดแคลน การตัดกล่องนมให้ได้จำนวนนับหมื่นกล่องนั้นอาศัยระยะเวลาและความอดทนพยายาม จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนา EF ของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี พวกเขาได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง คิด และวางแผน (Planning and Organizing) ให้ได้ตามเป้าหมาย และวันนี้ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนต้นกล้าก็ได้ส่งมอบกล่องนมนับหมื่นกล่องจากความอดทนพยายามของเด็ก ๆ ให้กับพี่ ๆ จาก "เอี่ยมดี รีไซเคิล" เพื่อนำไปส่งต่อโครงการหลังคาเขียวแล้ว

ศิลปะการพับกระดาษ ช่วยส่งเสริม EF ได้อย่างไร ?

1. ทักษะการจำเพื่อใช้งาน : Working Memory เด็กได้เรียนรู้วิธีการพับกระดาษ เป็นรูปนก โดยต้องจดจำวิธีการพับ เพื่อให้กระดาษกลายเป็นนก

2. ทักษะยั้งคิดไตร่ตรอง : Inhibition การอดทนรอคอยอย่างจดจ่อ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนในการพับนกอย่างงค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งการค่อย ๆ รีดกระดาษ ทบกระดาษ เพื่อให้กระดาษที่พับกลายเป็นนกอย่างสมบูรณ์

 

3. ทักษะยืดหยุ่นความคิด : Shift / Cognitive Flexibility การได้ฝึกกระบวนการแก้ไขปัญหา เมื่อกระดาษไม่ได้เป็นรูปทรงจัตุรัส เด็กจะแก้ไขปัญหาในการพับนกอย่างไร หรือเมื่อพับแล้วนกกระดาษไม่กางปีกออกมา จะทำอย่างไร

 

4. ทักษะจดจ่อใจใส่ : Focus / Attention ความมุ่งมั่นและตั้งใจของเด็ก ในการพับกระดาษเพื่อให้ออกมาเป็นรูปนก การจดจ่อใส่ใจ ในการลงมือทำการพับนกกระดาษด้วยตนเอง

 

5. ทักษะควบคุมอารมณ์ : Emotional Control เมื่อสิ่งที่วางแผนเอาไว้ เกิดไม่เป็นไปตามแผน ความผิดพลาด หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการพับกระดาษ หรือกระดาษเกิดฉีกขาดระหว่างที่ทำ สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะควบคุมอารมณ์ เด็กจะได้เรียนรู้ถึงความผิดหวัง และยอมรับความผิดพลาด รวมทั้งการยกระดับตนเองในการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง

 

6. ทักษะติดตามประเมินตนเอง : Self-Monitoring การทบทวนกระบวนการในแต่การพับนก การทบทวนและบอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมการพับนกกระดาษให้กับครูประจำชั้น ผู้ปกครอง และรู้ว่าตนเองสามารถพับนกได้กี่ตัวในวันนี้

 

7. ทักษะริเริ่มและลงมือทำ : Initiating การได้ลงมือทำในสิ่งที่คุ้นเคย หรือ ไม่เคยทำมาก่อน ในการพับนกกระดาษ เป็นการพัฒนาทักษะในการคิด ริเริ่ม และลงมือทำ ผ่านการคิดวิธีการพับนก การลงมือพับนก หรือการออกแบบวิธีการพับใหม่เพื่อให้ตนเองสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สมบูรณ์ หรือมีเอกลักษณ์

 

8. ทักษะวางแผนและจัดระเบียบดำเนินการ : Planning and Organizing กระบวนการคิด และการวางแผนการพับนก การคำนวณเวลาในการพับ หรือ การจัดระเบียบอุปกรณ์ในการพับ เพื่อให้สามารถพับนกได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว ในเวลาที่จำกัด จะช่วยเสริมสร้างทักษะวางแผนและจัดระเบียบดำเนินการให้กับเด็ก

 

9. ทักษะมุ่งเป้าหมาย : Goal-directed Persistence การวางเป้าหมายในการพับนกตามจำนวนที่กำหนด จะทำให้เด็ก เกิดการวางเป้าหมายในการทำงาน คิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติ เพื่อนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้