โรงเรียนต้นกล้าจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข สงบ และปลอดภัย มีพื้นที่เปิดกว้างกว่า 8 ไร่ โดยตั้งใจออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยโดยจัดสัดส่วนเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

สระว่ายน้ำถูกออกแบบโดยจินตนาการเหมือนชายหาด เพื่อให้เด็กเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำอย่างสนุกสนาน โดยใช้ระบบน้ำเกลือที่ดีต่อสุขภาพผิวเด็ก

สนามเด็กเล่น กว้างขวาง หลากหลายด้วยเครื่องเล่นสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ อาทิ อุโมงค์ดิน บ่อทรายขนาดใหญ่ เรือสำเภา ปีนหน้าผา และเครื่องเล่นกลางแจ้งอีกมากมาย ซึ่งล้วนใช้วัสดุปลอดภัยสำหรับเด็ก

สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนสีสันสดใส มีมุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมด้วยชุดของเล่นและเกมส์ต่าง ๆ

 

เป็นอาหารสะอาดและปลอดภัย ด้วยกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย โดยนักโภชนาการได้ออกแบบโปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy food) ทั้งอาหารจานหลัก อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มที่มีคุณค่า คำนึงถึงการได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ เน้นอาหารจากธรรมชาติ มีกากใยสูง ใช้ผักและผลไม้ ไร้ผงชูรส ด้วยเมนูอาหารประยุกต์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า