ที่อยู่ 292 หมู่ 6 กม.ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  50210

โทรศัพท์  089-7007798, 0-5334-5912 โทรสาร 0-5334-5913  Email : info@tonkla.ac.th