ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมถักทอ

ภายใต้การแสดงผลงานทางวิชาการในกิจกรรมถักทอประจำภาคการศึกษาที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถม เราจะได้เห็นความสามารถของเด็กๆ ชั้นประถมผ่านการลงมือทำงาน...

อ่านต่อ >>

กิจกรรมผลิใบ

กิจกรรมผลิใบของน้องๆ อนุบาลประจำภาคเรียนนี้ก็ได้สร้างความชื่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นพัฒนาการของลูกน้อย และเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆ ...

 

อ่านต่อ >>

Maths Day

ทำไมเด็กๆ ต้นกล้าจึงชอบเรียนคณิตศาสตร์? หาคำตอบได้จากกิจกรรมการเรียนในวันนี้ที่อาจจะดูเหมือนเป็นการเล่นเกมส์มากกว่าแต่ทว่าต่างได้ความรู้...

 

อ่านต่อ >>

รดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกุศล

เราต่างเห็นความอิ่มเอมใจของทุกๆคนในกิจกรรมรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกุศลที่ผ่านมาซึ่งเป็นการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเกิดโรงเรียนต้นกล้า นับเป็นปีที่ 8 แล้วที่เรา...

อ่านต่อ >>

สัปดาห์ Love to Read

กิจกรรมสัปดาห์ Love to Read 2559 ในวันที่ 8-11 สิงหาคม ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งการอ่านอย่างแท้จริง เมื่อบรรยากาศในโรงเรียน...

อ่านต่อ >>

รวมใจถวายเทียน

เทียนพรรษาที่ทำจากฝีมือเด็กอาจจะไม่สวยงามเหมือนเทียนราคาแพง แต่เป็นผลงานที่เด็กๆ มีความภาคภูมิใจ รวมทั้งสังฆทานและเครื่องไทยทานทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ทำขึ้นด้วยใจ...

อ่านต่อ >>

หล่อเทียนหล่อใจ

วันเข้าพรรษานี้นอกจากเด็กๆ จะได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันแล้ว ยังได้ฝึกฝนการทำงาน เริ่มด้วยการหล่อเทียนที่นักเรียนชั้นประถมได้ช่วยกันทำทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์...

อ่านต่อ >>

เตรียมเครื่องไทยทาน

..หลายคนคงคิดว่าการเตรียมเครื่องไทยทานสำหรับทำบุญเป็นงานของผู้ใหญ่เท่านั้น... ที่โรงเรียนต้นกล้าวันนี้เด็กนักเรียนอนุบาลและเตรียมอนุบาลต่างช่วยกันเตรียมของเพื่อถวาย...

อ่านต่อ >>

ป่า น้ำ สรรพชีวิต

ความรู้ที่ได้รับมากมายถูกสอดแทรกอยู่ตลอดการเดินทางไปภาคสนามของนักเรียนชั้น ป.3 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นความรู้ที่จะถูกนำมาเชื่อมโยงเป็น...

อ่านต่อ >>

กาลครั้งหนึ่ง ณ
ท้องนา

กาลครั้งหนึ่ง ณ ท้องนา ... เป็นประสบการณ์ที่เด็กๆ มีโอกาสทำในสิ่งที่หาไม่ได้ในชีวิตประจำวัน แต่ทว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน ภาคสนามของ ป.1 ...

อ่านต่อ >>

ตามรอยนักพฤกษศาสตร์

การได้ไปเห็น สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะทำให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งเกิดจากการคิดใคร่ครวญ ลงมือทำ แล้วรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน...

อ่านต่อ >>

ตามรอยนักธรณีวิทยา

นักเรียนชั้น ป.5 ต่างให้ความสนใจกับการเรียนรู้ในหัวข้อ "ตามรอยนักธรณีวิทยา" ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์และพิพิธภัณฑ์แร่และหิน...

อ่านต่อ >>

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนต้นกล้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวต้นกล้า การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ...

อ่านต่อ >>

ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมก้าวเดิน

"กิจกรรมก้าวเดิน" หรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนต้นกล้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เราได้เห็นการเติบโตของเด็กๆ ในทุกๆ ด้าน ...

อ่านต่อ >>

กิจกรรมผลิบาน

"ผลิบาน" กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ปกครองมานำเสนอผลงานร่วมกับเด็กๆ ด้วย...

อ่านต่อ >>

Tonkla Family Day
"Love and Share" 

มีความสุขกันถ้วนหน้ากับงาน Tonkla Family Day ที่ผ่านพ้นไปอย่างสนุกสนาน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย...

อ่านต่อ >>

ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนต้นกล้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้มาศึกษาดูงานในวันที่ 23 ธ.ค. 58...

อ่านต่อ >>

Tonkla's Family Sports Day

ในวันนี้โรงเรียนต้นกล้าและผู้ปกครองต่างได้ร่วมมือกันทำหน้าที่มือขวาและมือซ้ายที่จะช่วยกันประคับประคองเหล่าต้นกล้าน้อย ...

อ่านต่อ >>

Maths Day ตอนยี่เป็งรำลึก

กิจกรรม Maths Day วันนี้ของพี่ๆ ประถมเป็นการแข่งขันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และที่พิเศษก็คือกติกาในการทำกระทง...

อ่านต่อ >>

English Day (Halloween)

เป็นอีกหนึ่งวันที่การเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ต้นกล้าวันนี้แต่งกายแฟนซีเป็นผีแบบต่างๆ มาร่วมงาน...

อ่านต่อ >>

กิจกรรมถักทอ

กิจกรรมถักทอในวันที่ 18 ส.ค. 58 เราได้เห็นผลงานและสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ตลอดภาคเรียนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารายวิชาต่างๆ ที่บูรณาการจนเกิดเป็นบทเรียนในแต่ละชั้นเรียน...

อ่านต่อ >>

กิจกรรมผลิใบ

การนำเสนอผลงานของเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลในกิจกรรมผลิใบที่ผ่านมานี้ ผู้ปกครองต่างก็ได้เห็นว่าเด็กๆ มีความตั้งใจเต็มร้อยทั้งการแสดงอันแสนน่ารัก...

อ่านต่อ >>

รดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกุศล

พวกเราชาวต้นกล้าล้วนอิ่มเอมใจกันท่วนหน้าในวันนี้จากกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเกิดโรงเรียน นับเป็นปีที่ 7 แล้วที่โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้น...

อ่านต่อ >>

Tonkla School: Happy Imagineers

โรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนทางเลือก จังหวัดเชียงใหม่