7. เด็กในห้องเรียนมีกี่คน ?

ในระดับเตรียมอนุบาลจะมีนักเรียน 15 คนต่อห้อง และมีครู 2 คนต่อห้อง

ในระดับอนุบาล 1-3 จะมีเด็กนักเรียน 25 คนต่อห้อง และมีครู 2 คนต่อห้อง

ระดับประถมศึกษามีนักเรียนห้องละ 30 คน

 

" Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire."

 

 

  William Butlet Yeats