7. เด็กในห้องเรียนมีกี่คน ?

ในระดับเตรียมอนุบาลจะมีนักเรียน 17 คนต่อห้อง และมีครู 2 คนต่อห้อง

ในระดับอนุบาล 1 จะมีเด็กนักเรียน 25 คนต่อห้อง ระดับอนุบาล 2-3 มีเด็กนักเรียน 27 คนต่อห้อง และมีครู 2 คนต่อห้อง

ระดับประถมศึกษามีนักเรียนห้องละ 30 คน และมีครูประจำชั้น 2 คน ครูไทย 1 คนและครูต่างชาติ 1 คน

 

" Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire."

 

 

  William Butlet Yeats