หล่อเทียนหล่อใจ

วันเข้าพรรษานี้นอกจากเด็กๆ จะได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันแล้ว ยังได้ฝึกฝนการทำงาน เริ่มด้วยการหล่อเทียนที่นักเรียนชั้นประถมได้ช่วยกันทำทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ จนสำเร็จออกมาเป็นเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายพระ เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการทำเทียน และการทำงานร่วมกันซึ่งทุกคนก็ได้ร่วมมือกันอย่างตั้งใจ

 

นอกจากการทำเทียนของพี่ประถมวันนี้พี่ๆ ยังได้รับผิดชอบในการพาน้องๆ ชั้น K และ PK มาร่วมหล่อเทียนด้วยกัน โดยพี่ๆ ได้ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาและการหล่อเทียนให้กับน้องๆ และยังเป็นตัวอย่างที่ดี คอยดูแลน้องในการหล่อเทียนให้ถูกต้องและปลอดภัย เป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักมากๆ ค่ะ