ป่า น้ำ สรรพชีวิต

ความรู้ที่ได้รับมากมายถูกสอดแทรกอยู่ตลอดการเดินทางไปภาคสนามของนักเรียนชั้น ป.3 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นความรู้ที่จะถูกนำมาเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดภาคการศึกษานี้ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากการศึกษาด้วยตนเอง การฟังครูสอน ตั้งคำถาม หาคำตอบ การได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กชอบมากที่สุดเพราะได้ปลุกวิญญาณของนักสำรวจตัวน้อยและตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็กในวัยนี้

1/2