กิจกรรมรำลึกถึงคุณครู 2018

“When the student is ready the teacher will appear.” -Buddha
เมื่อผู้เรียนพร้อม ครูก็จะปรากฏ

เด็กๆ ได้ร่วมน้อมระลึกถึงคุณครู (สรรพสิ่งรอบกาย) ในพิธีการไหว้ครู และร่วมแบ่งปันความรักให้กับคุณครู บุคลากร และสถานที่ที่เด็กๆ ได้บ่มเพาะจินตนาการ และความสุข เด็กๆ สนุกสนาน ไปพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าและชื่นชมสิ่งรอบตัว

ภาพกิจกรรมรำลึกถึงคุณครู ระดับอนุบาล