ข่าวประชาสัมพันธ์

การพ่นยากำจัดยุง

ในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพาหะที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ ขอให้ผู้ปกครองช่วยกันรักษาสุขอนามัยของเด็กๆ และทางโรงเรียนได้พ่นยากำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคจากยุงและแมลงต่างๆ เป็นประจำทุกวันพุธและวันอาทิตย์