ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบทางเลือกของโรงเรียนต้นกล้า

วันที่ 23 กันยายน 2558 ทีมงานจากศูนย์ข่าวไทยพีบีเอสได้เข้ามาถ่ายทำการเรียนการสอนและสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนต้นกล้าเพื่อเผยแพร่ข่าวด้านการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ในประเด็นการจัดการศึกษาแบบทางเลือก โรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันแนวคิดทางด้านการจัดการศึกษาแบบทางเลือก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแบ่งปันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของไทยในอนาคตต่อไป