สัปดาห์ Love to Read 

กิจกรรมสัปดาห์ Love to Read 2559 ในวันที่ 8-11 สิงหาคม ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งการอ่านอย่างแท้จริง เมื่อบรรยากาศในโรงเรียนต้นกล้าเต็มไปด้วยหนอนหนังสือนักอ่านตัวน้อยอยู่ทั่วทุกมุมโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการหนังสือสำหรับคุณแม่...

รวมใจถวายเทียน

เทียนพรรษาที่ทำจากฝีมือเด็กอาจจะไม่สวยงามเหมือนเทียนราคาแพง แต่เป็นผลงานที่เด็กๆ มีความภาคภูมิใจ รวมทั้งสังฆทานและเครื่องไทยทานทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ทำขึ้นด้วยใจของเด็กนักเรียนต้นกล้าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และในวันนี้เด็กๆ ทุกคน นำโดยนักเรียนชั้น ป.4 ที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบงานทั้งหมดก็ได้ร่วมกันน้อมถวายแด่พระสงฆ์...

เตรียมเครื่องไทยทาน

...หลายคนคงคิดว่าการเตรียมเครื่องไทยทานสำหรับทำบุญเป็นงานของผู้ใหญ่เท่านั้น... ที่โรงเรียนต้นกล้าวันนี้เด็กนักเรียนอนุบาลและเตรียมอนุบาลต่างช่วยกันเตรียมของเพื่อถวายในวันเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งเทียน การร้อยดอกไม้ ทำข้าวต้มมัด และสังฆทาน ...

Maths Day

ทำไมเด็กๆ ต้นกล้าจึงชอบเรียนคณิตศาสตร์? หาคำตอบได้จากกิจกรรมการเรียนในวันนี้ที่อาจจะดูเหมือนเป็นการเล่นเกมส์มากกว่าแต่ทว่าต่างได้ความรู้กันไปมากมาย วันนี้เด็กทุกคนให้ความร่วมมือในทุกๆ กิจกรรมโดยตั้งใจกันเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องเก็บคะแนนเพื่อลุ้นรางวัลในตอนท้ายของกิจกรรม...

ป่า น้ำ สรรพชีวิต

ความรู้ที่ได้รับมากมายถูกสอดแทรกอยู่ตลอดการเดินทางไปภาคสนามของนักเรียนชั้น ป.3 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นความรู้ที่จะถูกนำมาเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดภาคการศึกษานี้ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากการศึกษาด้วยตนเอง การฟังครูสอน ตั้งคำถาม หาคำตอบ ...

 

ตารางกิจกรรม

ระดับ

K

K

P

P

Kฟห

Pฟห

K,P

 รายละเอียดงาน           

กิจกรรมรดน้ำพรวนดิน

(ผู้ปกครองอนุบาลพบครู

ประจำชั้น)

กิจกรรมผลิใบ

กิจกรรมถักทอ

นักเรียนประถมศึกษาสอบ Final

กิจกรรมหยั่งรากแก้ว

(ผู้ปกครองอนุบาลพบครู

ประจำชั้น) ครั้งที่ 2

กิจกรรมสานต่อ (ผู้ปกครอง

ระดับประถมพบครูประจำชั้น)

วันสุดท้ายของภาคเรียน

ที่ 1/2559

วันที่

12-16

19-22 

23

26-30 

26-30

30

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร ?

FAQ :

เรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นอย่างไร ?

คลิกเพื่ออ่านคำถามอื่นๆ  >>

กิจกรรมการเรียนรู้

Highlight

Maths Day

Maths Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน

English Day

Maths Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน

Love to Read

Maths Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน

กิจกรรมภาคสนาม

Maths Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน

ผลิบาน, ผลิใบ

Maths Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน

ถักทอ, ก้าวเดิน

Maths Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน

คลิกเพื่อดูกิจกรรมอื่นๆ >>>

Tonkla School: Happy Imagineers

โรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนทางเลือก จังหวัดเชียงใหม่