ห้องเรียนปลอดฝุ่นต้นแบบ : Tonkla Safety Zone

เด็ก ๆ ต้นกล้าไม่หยุดอยู่แค่การเข้าใจถึงที่มาของปัญหา และการป้องกันตัวเองเท่านั้น แต่พวกเขายังได้ร่วมปรับพื้นที่ห้องสมุดให้กลายเป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นต้นแบบแห่งแรก (Safety Zone) สำหรับน้องอนุบาล  เพื่อนๆ และคุณครู ในการใช้เป็นห้องเรียนอีกด้วย ...

Christmas & Happy New Year 2020 

Santa Claus is coming to Tonkla  School ... 
 

เมื่อเหล่าซานต้าซานตี้ คือคุณพ่อและคุณแม่ที่แอบมาเซอร์ไพรส์เด็ก ๆ พร้อมกับของขวัญและการ์ด See the Good การ์ดที่บอกเล่าเรื่องราวน่ารักและพฤติกรรมเชิงบวกของเด็ก ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา ... 

กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่ายพักแรม 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนต้นกล้าปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2562 ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

Tonkla Sports Day 2019:
Happy 
kids learn best.

นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสมองทำงานได้ดีที่สุดตอนมีความสุข เด็กที่มีความสุขเป็นพื้นฐาน จะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด ที่โรงเรียนต้นกล้า ความสุข (Ministry of happiness) คือ จุดเริ่มต้นของความรักในการเรียนรู้ โรงเรียนจึงถือเป็นพันธกิจ เพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับ Sports Day ปีนี้ ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

คุณครูโรงเรียนต้นกล้าร่วมทำกิจกรรมกับ Positive CV ฟินแลนด์

หลังจากที่โรงเรียนต้นกล้าได้ทำสัญญากับ Positive CV, Finland เพื่อใช้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) และร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (Pedagogy) ไปแล้วนั้น เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับทีม Positive CV จาก Finland อีกครั้ง ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนต้นกล้า

ปีการศึกษาที่ 2/62

 

ตารางกิจกรรม

Jan.jpg

วันที่

 

1 ม.ค. 63

8 ม.ค. 63

16 ม.ค. 63

17 ม.ค. 63

รายละเอียดงาน           

- หยุดวันขึ้นปีใหม่ (เปิดเรียนวันที่ 2)

- กิจกรรมรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกุศล  (ตักบาตรต้อนรับปีใหม่)

- หยุดวันครู

- Open Class รายวิชาระดับประถมศึกษา (คณิตศาสตร์/อังกฤษ)

บุคลากรและครูโรงเรียนต้นกล้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย)

การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนต้นกล้า ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่มีแนวทางเดียวกันและมีเป้าหมายพลังของการเรียนรู้ร่วมกัน ...

เชิญชมบันทึกวีดีโองานเสวนาวิชาการ "เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิต" 
 

                                                                                                            อ่านต่อ >>

มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดของโรงเรียนต้นกล้า

อ่านต่อ >>

นโยบายด้านการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงเรียนต้นกล้า

อ่านต่อ >>

ที่อยู่ 292 หมู่ 6 กม.ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  50210

โทรศัพท์  089-7007798, 0-5334-5912  Email : info@tonkla.ac.th